Zarząd

Przezes Zarządu: Wojciech Kasiński

Wiceprezes Zarządu: Roman Ginda

Skarbnik: Sławomir Kasiński

Sekretarz: Piotr Pluta

Członek Zarządu: Mariusz Mańko

Członek Zarządu: Michał Załucki

Członek Zarządu: Karol Tomczyk

Członek Zarządu: Grzegorz Kowalczyk